NOTARIUS PUBLICUS

Notarius Publicus förordnas av Länsstyrelsen enligt Förordning (1982:327) om notarius publicus.

 

Se länk:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1982327-om-notarius-publicus_sfs-1982-327

 Joakim Askegård är Notarius Publicus med kontor på Östermalm i Stockholm och i Haninge kommun.
 


För mer information om denna tjänst KLICKA HÄR