STYRELSEARBETE

Joakim Askegård har lång erfarenhet från diverse styrelseuppdrag, nu senast som ordförande hos möbeltillverkaren Bed Factory Sweden Holding AB. 

Söker ni hjälp med styrelsefrågor vänligen kontakta oss på info@confidelegal.se 

I vårt styrelserådgivning utgår vi från följande principer:

  • Att löpande se till att de legala frågorna beaktas
  • Att som opinionsbildare och normgivare främja god etik och god sed i styrelsearbete och ägarfrågor
  • Att verka för professionalism genom strategiskt, analytiskt och kritiskt tänkande, tydlighet, kompetens, resultat- och omvärldsorientering
  • Att beakta respekt, ansvarstagande, integritet, etik och moral
  • Att utveckla företagets värdegrund
  • Självständighet, pålitlighet och opartiskhet
  • Resultat- och riskoptimering med engagemang